(12/09/2013)

Tài liệu cơ bản Cộng hòa Hồi giáo Pakistan cập nhật tháng 9/2013

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu tài liệu cơ bản Cộng hòa Hồi giáo Pakistan cập nhật tháng 9/2013 trong file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á