(20/05/2011)

Tài liệu cơ bản CH Ấn Độ

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á giới thiệu tài liệu cơ bản về CH Ấn Độ và quan hệ với Việt Nam để các doanh nghiệp  trong nước quan tâm tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á