(10/12/2021)

Sổ tay thuế khí thải Carbon

Bộ Tài chính Thụy Điển đã tham gia vào việc soạn thảo sổ tay mới về đánh thuế carbon. Mục đích của cuốn sổ tay là khuyến khích nhiều quốc gia hơn sử dụng thuế như một công cụ để giảm phát thải. Ủy ban Thuế của Liên Hợp Quốc đã phát hành cuốn sổ tay vào 25 tháng 10.
Sổ tay thuế khí thải Carbon

(Hình ảnh minh họa)

Năm 1991, Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thuế carbon.

Cho đến hiện nay, có khoảng 30 quốc gia đã áp dụng thuế carbon, và nhiều quốc gia đã tuân theo mô hình đánh thuế nhiên liệu của Thụy Điển.

Thông tin thêm về sổ tay: https://www.go Government.se/go Government-policy/swedens-carbon-tax/un-handbook-on-carbon-taxation-with-a-swedish-touch/

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển