(17/03/2021)

Sổ tay các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Israel

Sổ tay các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Israel.
Sổ tay các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Israel

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thương vụ tại Israel biên soạn và giới thiệu ấn phẩm "Sổ tay các quy định, tiêu chuẩn nhập khẩu nông sản và thực phẩm của Israel" trong năm 2021 để các doanh nghiệp tham khảo. Xin xem file đính kèm./.

Thương vụ Việt Nam tại Israel