(29/10/2020)

So sánh thuế nhập khẩu tôm vào EU so với các nước trong khu vực

Chi tiết xem tại https://vietnordic.com/2020-07-21-so-sanh-thue-nk-thuy-san-vao-eu/#iLightbox[postimages]/0
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển