(12/01/2017)

Số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 11/2016

Số liệu XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 11/2016, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia