(15/06/2017)

Số liệu thống kê XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 4/2017

Số liệu thống kê XNK giữa Việt Nam và Úc tháng 4/2017, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia