(26/03/2020)

Số liệu thống kê ngoại thương của Đài Loan năm 2019

Số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Đài Loan cả năm 2019 được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ nguồn Cơ quan Thương mại quốc tế Đài Loan (BOFT).
Số liệu thống kê ngoại thương của Đài Loan năm 2019

(Top 10 đối tác ngoại thương của Đài Loan năm 2019 - Nguồn: BOFT) 

Quý độc giả quan tâm xin xem chi tiết xin xem file kèm theo.

Tải file đính kèm
1 file
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc