(18/12/2017)

Số liệu nhập khẩu pin mặt trời vào EU

EU khuyến khích phát triển sản xuất và sử sụng pin mặt trời để giảm thiểu sự dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất pin mặt trời EU cho rằng pin mặt trời Trung Quốc đang đuợc bán phá giá tại thị trường EU và cảnh báo nguy cơ tương tự từ các nước xung quanh Trung Quốc.

Doanh nghiệp xem chi tiết số liệu nhập khẩu pin mặt trời vào EU tại file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg