(23/10/2020)

Số liệu Nhập khẩu Chè Pakistan tháng 8/2020

Số liệu Nhập khẩu Chè Pakistan tháng 8/2020, do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hợp.
Số liệu Nhập khẩu Chè Pakistan tháng 8/2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan