(13/09/2021)

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 7/2021

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan trân trọng giới thiệu số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 7/2021 để bạn đọc tham khảo.
Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 7/2021

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan