(11/08/2017)

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 7/2017

Dưới đây là số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 7/2017 do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hợp

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan