(12/08/2019)

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 5/2019

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 5/2019, do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hơp.
Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 5/2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan