(27/06/2019)

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 2/2019

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 2/2019, do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan