(24/03/2022)

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 12/2021

Thương vụ Pakistan kính gửi tin tham khảo số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 12/2021.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan