(04/01/2021)

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 11/2020

Số liệu Nhập khẩu Chè Pakistan tháng 11/2020, do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổng hợp.
Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 11/2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan