(12/06/2020)

Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 1 năm 2020

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan xin giới thiệu bảng số liệu nhập khẩu chè của Pakistan trong tháng 1 năm 2020.

Mời quý độc giả xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây!

Tải file đính kèm
1 file