(18/12/2017)

Số liệu nhập khẩu cá tra của Bỉ

Bỉ giảm nhập khẩu cá tra vì lý do môi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Nhưng đằng sau là thị trạng thừa cung và cạnh tranh phi truyền thống

Doanh nghiệp thủy sản và người nuôi cá nên giảm diện tích hồ nuôi cá và sản lượng cá tra

Doanh nghiệp xem chi tiết số liệu theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg