(17/07/2017)

Sản lượng tiêu Indonesia dự báo thấp khiến giá tiêu tăng

Theo báo cáo sản lượng tiêu của Indonesia (tại Lampung và Bangka) giảm đáng kể trong năm nay. Mùa thu hoạch tại Lampung đã bắt đầu nhưng hoạt động thu hoạch vẫn chậm chạp. Mặc dù các vườn tiêu ở khu vực Đông Lampung khá tốt nhưng sản lượng được dự báo thấp hơn nhiều so với mùa vụ trước. Các khu vườn khác phía Bắc Lampung cũng cho sản lượng thấp, nhiều nông trại cho biết sản lượng cho mùa vụ năm nay chỉ bằng 20% so với mùa thu hoạch thông thường.
Sản lượng tiêu Indonesia dự báo thấp khiến giá tiêu tăng

Giá hạt tiêu tại Lampung hiện vẫn đang ở mức thấp khoảng 40-45,000 IDR/kg, tuy nhiên, giá biên đã tăng lên 47,000 trong tuần qua. Tại Bangka, giá địa phương cũng tăng lên 87,000 trong tuần. 

Giá tiêu tại nhiều nước sản xuất khác cũng có xu hướng tăng trong tuần qua

GIÁ TIÊU TẠI NƯỚC SẢN XUẤT

USD/tấn

Gia tieu sx

GIÁ TIÊU XUẤT KHẨU

FOB, USD/tấn

gia xk

Tổng hợp