(11/08/2020)

Sách trắng Kinh tế 2020 của Nhật Bản

Ngày 07/7/2020, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Sách trắng Kinh tế và Thương mại quốc tế năm 2020, với nội dung liên quan một số vấn đề như tác động của dịch Covid-19 tới kinh tế toàn cầu, tới cấu trúc toàn cầu hóa; hướng đi sắp tới cho kinh tế Nhật Bản và kinh tế toàn cầu...
Sách trắng Kinh tế 2020 của Nhật Bản

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin đính kèm bản tóm tắt + slide nội dung Sách trắng trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải file đính kèm
2 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản