(20/03/2017)

Sách Môi trường Kinh doanh Thuận lợi tại New Zealand

"Môi trường Kinh doanh Thuận lợi tại New Zealand" là ấn phẩm mới được phát hành tháng 12/2016 vừa qua. Thương vụ Việt Nam tại New Zealand xin trân trọng gửi tới các bạn cuốn sách nói trên.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand