(14/11/2016)

Quyết định về danh mục sản phẩm gỗ được xuất khẩu và cấm xuất khẩu của Bộ Công Thương Lào

Thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Lào về việc tăng cường quản lý và kiểm tra việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh gỗ, ngày 03/10/2016, Bộ Công Thương Lào đã ban hành Quyết định số 1833 về Danh mục sản phẩm gỗ được xuất khẩu và cấm xuất khẩu.
Quyết định về danh mục sản phẩm gỗ được xuất khẩu và cấm xuất khẩu của Bộ Công Thương Lào

Danh mục sản phẩm gỗ được xuất khẩu và cấm xuất khẩu của Bộ Công Thương Lào ban hàng kèm theo Quyết định số 1833/CT ngày 03/10/2016. Danh mục ghi rõ mã số sản phẩm, tên tiếng Lào, tiếng Anh, có hình ảnh mô tả. Chi tiết xem file gửi kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Lào