(21/04/2020)

Quyền sở hữu trí tuệ của Latvia

Bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ ở Latvia được giám sát bởi Văn phòng Bằng Sáng chế theo một số Luật Sở hữu Trí tuệ khác nhau, cũng như các thỏa thuận và chỉ thị quốc tế.

Các Luật liên quan đến sở hữu trí tuệ của Latvia công nhận 4 loại tài sản trí tuệ:

 • Bản quyền 
 • Bằng sáng chế 
 • Nhãn hiệu thương mại 
 • Kiểu dáng công nghiệp

 

Mỗi loại này được qui định bởi luật riêng, cụ thể là:

 

 • Luật Bản quyền;
 • Luật Bằng sáng chế;
 • Luật Nhãn hiệu thương mại và chỉ dẫn địa lý;
 • Luật Thiết kế Công nghiệp.

 

Ngoài ra, có những luật liên quan gián tiếp, ví dụ Luật Hoạt động khoa học thiết lập quyền sở hữu đối với các khám phá khoa học.

 

1.    Bản quyền

 

Bản quyền là hình thức cơ bản nhất của sở hữu trí tuệ. Ở Latvia, không cần phải đăng ký bản quyền. Bản quyền có giá trị cho đến khi tác giả qua đời và 70 năm sau khi ông qua đời. Để đánh dấu một tác phẩm là có bản quyền, tác giả hoặc người kế nhiệm của họ trong tiêu đề có thể đặt một dấu hiệu đặc biệt về nó:

 

 • Biểu tượng bản quyền (chữ in hoa 'C' trong một vòng tròn);
 • Tên tác giả;
 • Năm xuất bản đầu tiên của tác phẩm.

 

Theo luật pháp Latvia, bản quyền đối với tác phẩm của một người sẽ tự động được cấp trong một số trường hợp. Cần lưu ý rằng, bản quyền không được cấp nếu một tác phẩm được sản xuất theo hợp đồng có nêu các điều kiện khác về bản quyền. Ví dụ, nếu một tác giả đã ký hợp đồng sản xuất một tác phẩm và hợp đồng đó qui định rằng bản quyền đối với tác phẩm thuộc về bên thứ ba, thì bên thứ ba sẽ tự động giành bản quyền cho tác phẩm sau khi hoàn thành. Hoặc nếu các hoạt động khoa học được nhà nước tài trợ thì kết quả cũng thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

 

         Luật Bản quyền

 

2.    Bằng sáng chế

 

Bằng sáng chế là loại quyền nhằm bảo vệ các phát minh kỹ thuật như phương pháp xử lý, máy móc, vật liệu nhân tạo, v.v Bằng sáng chế lần đầu được cấp trong khoảng thời gian 20 năm, sau đó có thể được gia hạn cho thời gian không quá 5 năm. Ở Latvia, chủ sở hữu bằng sáng chế có thể cấm người khác sản xuất, sử dụng, bán công nghệ.

 

Để đăng ký bằng sáng chế, nhà phát minh phải nộp những tài liệu sau cho Văn phòng Bằng sáng chế Latvia:

 

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế;
 • Mô tả sáng chế;
 • Một hoặc nhiều bài thuyết trình về sáng chế;
 • Các ứng dụng, như số liệu và biểu đồ, cho phần mô tả và bản trình bày;
 • Tóm tắt rằng không quá 150 từ, mô tả:

-       Lĩnh vực khoa học của sáng chế;

-       Mô tả ngắn về vấn đề và giải pháp;

-       Loại chính của sáng chế.

 

Luật Bằng sáng chế 

 

3.    Nhãn hiệu thương mại

 

Nhãn hiệu là một dấu hiệu hoặc một tham số cho phép phân biệt các sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau, ngay cả khi các sản phẩm không thể phân biệt được. Theo Luật của Latvia, nhãn hiệu thương mại được cấp trong khoảng thời gian 10 năm, sau đó có thể được gia hạn thêm mười năm nữa. 

 

Luật Nhãn hiệu Thương mại và Chỉ dẫn địa lý 

 

4.    Kiểu dáng công nghiệp

 

Kiểu dáng công nghiệp, theo định nghĩa của Luật Thiết kế công nghiệp, là mô hình của máy móc, các bộ phận của nó hoặc bất kỳ sản phẩm thủ công nào khác, đặc biệt mô tả hình dạng, kích thước, màu sắc, kết cấu và/hoặc vật liệu của vật thể đó. Mục đích của Luật là ngăn chặn việc sử dụng thiết kế tương tự hoặc quá giống thiết kế của người khác.

 

Quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp được cấp, nếu một kiểu dáng công nghiệp được đệ trình là mới và có những đặc điểm độc đáo. Trong trường hợp này, 'mới' có nghĩa là không có một thiết kế giống hệt đã được đăng ký trước đó. Thuật ngữ 'đặc điểm độc đáo' có nghĩa là có thể chứng minh thiết kế này đặc biệt khác với bất kỳ thiết kế nào được biết đến trước đó.

 

Một ứng dụng thiết kế công nghiệp phải bao gồm một bộ ảnh hoặc hình minh họa, làm nổi bật các đặc điểm chính để phân biệt với các kiểu dáng công nghiệp khác. 

 

Luật Thiết kế

 

VII. Thành lập doanh nghiệp

 

Các doanh nghiệp nước ngoài muốn kinh doanh tại Latvia có thể lựa chọn thành lập một số loại hình công ty. Bộ Luật Thương mại Latvia rất linh hoạt, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký cùng loại công ty như các công ty địa phương mà không cần bất kỳ yêu cầu bổ sung nào. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng lợi từ các ưu đãi đặc biệt cho các công ty mở tại Latvia.

 

Các loại hình công ty tại Latvia:

 

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (SIA),
 • Công ty cổ phần (AS),
 • Hợp tác kinh doanh.

 

Các công ty nước ngoài có thể thành lập văn phòng chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Các doanh nhân nước ngoài cũng có thể đăng ký làm chủ sở hữu duy nhất ở Latvia. 

 

Thời gian cần thiết để thành lập một doanh nghiệp ở Latvia không quá một tuần nếu tất cả các tài liệu cần thiết được gửi đúng hạn. 

 

Các công ty thành lập ở Latvia đều bị đánh thuế . Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Latvia là 15% nhưng các cơ sở thường trú đã hoạt động được hơn 12 tháng có thể được hưởng lợi từ chế độ thuế đơn giản 20% doanh thu. Các công ty phải trả các loại thuế khác như thuế biên chế, thuế bất động sản, thuế tem và an sinh xã hội.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển