(13/03/2013)

Quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu hàng thực phẩm vào Pakistan

Tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Pakistan đều phải thực hiện theo Quy định Chính sách nhập khẩu do Bộ Thương mại Pakistan quy định. Quy định chủng loại hàng thực phẩm nhập khẩu do Chính phủ liên bang quy định, tiêu chuẩn về an toàn thực  phẩm do Chính quyền địa phương quy định. 

Hiện nay, theo luật thực phẩm Pakistan có 104 mặt hàng thực phẩm, chia thành 9 nhóm. Tháng 10/2011, Chính phủ Pakistan đã thông qua việc thành lập thêm Bộ An toàn và nghiên cứu thực phẩm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á