(15/12/2021)

Quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu gỗ vào Nhật Bản

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản xin chia sẻ tài liệu "Quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu gỗ vào Nhật Bản" do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ biên soạn, để các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản