(15/09/2016)

Quy định nhập khẩu của Singapore

Singapore thực hiện chính sách mở cửa và việc nhập khẩu vào Singapore rất đơn giản. Các quy trình chuẩn bị nhập khẩu đựơc thực hiện thông qua internet, cho phép thương nhân nhận giấy phép nhập khẩu trong vòng 24h và không gặp nhiều rắc rối.
Quy định nhập khẩu của Singapore

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Singapore