(06/11/2020)

Quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với đồ nội thất và gia dụng, vải vóc và đồ dùng cá nhân

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cập nhật Quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với đồ nội thất - gia dụng, vải vóc và đồ dùng cá nhân, để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

 

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản