(08/09/2014)

Quy định nhập khẩu các loại động vật sống vào Ấn Độ

Dưới đây là một số quy định về nhập khẩu các loại động vật sống của Ấn Độ để doanh nghiệp tham khảo

1.Thủ tục nhập khẩu động vật sống vào Ấn Độ
i) Phải có giấy phép nhập khẩu động vật sống vào Ấn Độ do Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cấp
ii) Giấy phép nhập khẩu phải ghi tên nước xuất khẩu cụ thể tại thời điểm cấp giấy phép thông qua Tổng cục Ngoại thương.
iii) Thủ tục nhập khẩu cần phải có giấy kiểm dịch còn giá trị và do Cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch của nước xuất khẩu cấp theo đúng qui định của Ấn Độ về an toàn thực phẩm, nộp kèm với giấy chứng nhận “Không phản đối| (No-Objection certificate) cũng do Cơ quan này cấp.
iv) Các loại động vật sống chỉ được nhập khẩu bằng đường biển hoặc đường hàng không tại các cảng Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Nếu nhập khẩu vào cảng khác tại Ấn Độ phải được sự cho phép của Chính phủ Ấn Độ
v) Đối với việc nhập khẩu gia cầm sống, cần phải có giấy kiểm dịch của Phòng Chăn nuôi, Chế biến sữa và Thủy sản Ấn Độ và chỉ được nhập khẩu bằng đường biển hoặc đường hàng không qua các cảng Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore và Hyderabad.
vi) Tất cả các nhà nhập khẩu, các hãng vận tải hàng không và đường biển phải đảm bảo rằng tất cả các loại động vật, gia cầm sống chỉ được vận chuyển bằng đường biển hoặc hàng không thông qua các cảng nói trên.


i) Phải có giấy phép nhập khẩu động vật sống vào Ấn Độ do Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cấp
ii) Giấy phép nhập khẩu phải ghi tên nước xuất khẩu cụ thể tại thời điểm cấp giấy phép thông qua Tổng cục Ngoại thương.
iii) Thủ tục nhập khẩu cần phải có giấy kiểm dịch còn giá trị và do Cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch của nước xuất khẩu cấp theo đúng qui định của Ấn Độ về an toàn thực phẩm, nộp kèm với giấy chứng nhận “Không phản đối| (No-Objection certificate) cũng do Cơ quan này cấp.
iv) Các loại động vật sống chỉ được nhập khẩu bằng đường biển hoặc đường hàng không tại các cảng Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Nếu nhập khẩu vào cảng khác tại Ấn Độ phải được sự cho phép của Chính phủ Ấn Độ
v) Đối với việc nhập khẩu gia cầm sống, cần phải có giấy kiểm dịch của Phòng Chăn nuôi, Chế biến sữa và Thủy sản Ấn Độ và chỉ được nhập khẩu bằng đường biển hoặc đường hàng không qua các cảng Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore và Hyderabad.
vi) Tất cả các nhà nhập khẩu, các hãng vận tải hàng không và đường biển phải đảm bảo rằng tất cả các loại động vật, gia cầm sống chỉ được vận chuyển bằng đường biển hoặc hàng không thông qua các cảng nói trên.

2. Quy định trước khi nhập khẩu các loại động vật sống

i) Phải có giấy phép nhập khẩu theo đúng qui định về an toàn thực phẩm của Ấn Độ

ii) Tất cả các nhà nhập khẩu, trước khi chuyển hàng lên tàu cần phải báo cho nhân viên kiểm dịch hoặc nhân viên kiểm dịch của khu vực, và xin giấy phép trong vòng 7 ngày trước khi hàng lên tàu để cho việc sắp xếp được thực hiện chính xác tại cơ quan kiểm dịch.

iii) Nhà nhập khẩu phải nộp các loại chứng từ như giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực, giấy chứng nhận kiểm dịch gốc do Cơ quan kiểm dịch của nước xuất khẩu cấp.

3. Cơ quan kiểm dịch xác minh các loại chứng từ

i) Cơ quan kiểm dịch sau khi xác minh các loại chứng từ cần thiết thì sẽ cấp cho nhà nhập khẩu một giấy chứng nhận “No objection” (Không phản đối) để thể hiện rõ việc thông quan trước khi nhập khẩu.

ii)Trong trường hợp các chứng từ bị thiếu, giả mạo hoặc bất hợp pháp và không phù hợp với qui định chứng nhận an toàn thực phẩm của Ấn Độ tại thời điểm thông quan trước khi nhập khẩu, thì Cơ quan kiểm dịch sẽ không cấp “Giấy phản đối – No objection”  cho nhà nhập khẩu.

iii) Hải quan sẽ thông báo trên bản tin công cộng cho tất cả các nhà nhập khẩu, bao gồm cả hàng không về việc không cho phép nhập khẩu các loại động vật sống, trong trường hợp các nhà nhập khẩu không có giấy thông quan trước khi nhập khẩu của Cơ quan kiểm dịch liên quan của nước này.

4. Quy định sau khi nhập khẩu đối với hàng hóa là các loại động vật sống đã qua kiểm dịch

i) Sau khi nhập khẩu vào Ấn Độ, Cơ quan hải quan sẽ gửi hàng hóa tới Cơ quan kiểm dịch

ii) Cơ quan kiểm dịch sẽ xác minh các chứng từ gốc phù hợp với qui định về an toàn thực phẩm của Ấn Độ, Tổng cục Ngoại thương sẽ chứng thực lên các chứng từ này tại thời điểm thông quan trước khi nhập khẩu và nếu thỏa mãn thì sẽ gửi các loại hàng hóa này đến Trụ sở kiểm dịch của cảng tương ứng để kiểm dịch. Trong trường hợp, các chứng từ là giả mạo hoặc không do Cơ quan kiểm dịch của nước xuất khẩu cấp, thì các loại động vật này sẽ bị tái xuất ngay lập tức (thậm chí giam hàng ngay tại cảng đến).

iii) Các loại động vật nhập khẩu sẽ phải kiểm dịch tại Cơ quan kiểm dịch của Chính phủ trong thời gian qui định như đã ghi rõ trong giấy chứng nhận an toàn thực phẩm – áp dụng cho việc nhập khẩu một số loại động vật nhất định tại thời điểm nói trên.

iv) Nếu vườn bách thú nhập khẩu các loại động vật hoang dã, thì sẽ phải kiểm dịch trong một khu có quây kín riêng biệt tại Vườn bách thú dưới sự giám sát của Cơ quan kiểm dịch tại khu vực có liên quan.

v) Các loại động vật sống, trong quá trình kiểm dịch sẽ phải kiểm tra về các loại bệnh theo đúng hướng dẫn của Chính phủ Ấn Độ dưới sự giám sát của Cơ quan kiểm dịch, chi phí do nhà nhập khẩu chịu.

vi) Nếu cơ quan kiểm dịch, trong quá trình kiểm dịch, phát hiện ra các loại động vật vừa được nhập khẩu mắc một số bệnh lạ hoặc bệnh truyền nhiễm thì Cơ quan kiểm dịch sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin công cộng về việc tái xuất trở lại nước xuất khẩu trong vòng 15 ngày hoặc trong thời gian cho phép.

vii) Nếu như nhà nhập khẩu không thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cơ quan kiểm dịch và trong thời gian qui định đối với việc kiểm dịch hàng hóa là động vật sống thì Cơ quan này có quyền hủy bỏ toàn bộ lô hàng vừa nhập khẩu, chi phí do nhà nhập khẩu chịu.

viii) Trong trường hợp hàng hóa là cá sống, động vật giáp xác, động vật thân mềm, thì điều kiện kiểm dịch có thể sẽ áp dụng chỉ trong trường hợp đặc biệt nêu trên về thủ tục nhập khẩu dành cho các mặt hàng thủy sản sống.

5. Chính phủ Ấn Độ có thể bỏ qua một vài điều khoản trong Thông báo này trong một số trường hợp đặc biệt.

                                                          Nguyễn Minh Phương

Vụ Châu Phi Tây Nam Á