(03/08/2018)

Quy định của Bộ Thương mại Myanmar về mở cửa thị trường bán lẻ & bán buôn

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar xin trân trọng thông báo đến quý doanh nghiệp Quy định mới của Bộ Thương mại Myanmar về việc mở cửa thị trường bán lẻ và bán buôn

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Việt Nam,

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar xin trân trọng thông báo đến quý doanh nghiệp Quy định mới của Bộ Thương mại Myanmar về việc mở cửa thị trường bán lẻ và bán buôn.

Ngày 15/5/2018 Bộ Thương mại Myanmar ban hành Thông báo số 25/2018 cho phép các công ty 100% vốn nước ngoài cũng như liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và bản địa được kinh doanh bán lẻ và bán buôn. Tiếp theo đó, ngày 26/7 Bộ Thương mại cũng đã ban hành Quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho việc đăng ký kinh doanh bán lẻ và bán buôn cũng như danh sách các sản phẩm được phép kinh doanh. Quy trình SOP hướng dẫn áp dụng đăng ký dịch vụ bán buôn và bán lẻ bao gồm xác định loại hình công ty, quy trình hoạt động của các công ty kinh doanh bán lẻ và bán buôn, số tiền đầu tư thấp nhất, diện tích đất - nếu doanh nghiệp mở cửa hàng hoặc công ty và thời hạn đăng ký.

Thương vụ xin đính kèm theo đây là bản dịch tiếng Anh Thông báo số 25/2018 và danh sách 24 nhóm sản phẩm/sản phẩm do Bộ Thương mại Myanmar ban hành.

Trân trọng thông báo.

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

ĐT: +95-1-856 6076 (Ext.103)

Email: mm@moit.gov.vn; diepvtn@moit.gov.vn

 

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar