(21/04/2020)

Qui định về bao gói và nhãn mác của Latvia

Các qui định ghi nhãn của Latvia được hài hòa với các qui định của EU. Yêu cầu chính xác phụ thuộc vào loại sản phẩm và mục đích sử dụng. Nhãn và hướng dẫn phải bằng tiếng Latvia và phải chứa tên của sản phẩm, thông tin về nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và trong một số trường hợp nhãn cần có hướng dẫn sử dụng. Yêu cầu chi tiết được qui định trong Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng.

1.    Qui định về nhãn mác

Các qui định ghi nhãn của Latvia được hài hòa với các qui định của EU. Yêu cầu chính xác phụ thuộc vào loại sản phẩm và mục đích sử dụng. Nhãn và hướng dẫn phải bằng tiếng Latvia và phải chứa tên của sản phẩm, thông tin về nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và trong một số trường hợp nhãn cần có hướng dẫn sử dụng. Yêu cầu chi tiết được qui định trong Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với nhãn thực phẩm, yêu cầu chung như sau:

 

 • Tên của sản phẩm;
 • Thành phần;
 • Khối lượng tịnh;
 • Hạn sử dụng;
 • Điều kiện bảo quản đặc biệt hoặc điều kiện sử dụng (nếu cần);
 • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đóng gói hoặc nhập khẩu, bán lẻ châu Âu: trong trường hợp người tiêu dùng châu Âu có thể tìm kiếm thêm thông tin hoặc gửi đơn khiếu nại;
 • Xuất xứ của sản phẩm;
 • Hướng dẫn sử dụng: trong trường hợp không thể sử dụng sản phẩm thực phẩm đúng cách nếu không có hướng dẫn;
 • Chỉ báo nồng độ cồn: đối với đồ uống có chứa hơn 1,2% cồn.

Các danh mục sản phẩm được liệt kê dưới đây phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn của EU nhằm đảm bảo người tiêu dùng có được tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra lựa chọn sáng suốt khi mua hàng.

 

 • Thuỷ sản;
 • Thực phẩm;
 • Giày dép;
 • Các sản phẩm liên quan đến năng lượng;
 • Các sản phẩm thịt;
 • Các sản phẩm dệt;
 • Săm lốp;
 • Rượu vang.

 

Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng của Latvia

Các qui định của EU về bao gõi, nhãn mác

 

2.    Qui định về bao gói

 

Các qui định về bao gói của Latvia hài hoá với các qui định của EU yêu cầu về bao gói trong Chỉ thị 94/62/EC và các chỉ thị sửa đổi: ban hành cho tất cả loại bao gói nhập khẩu vào thị trường EU và tất cả chất thải bao bì. 

 

Theo luật định này, những túi lọc trà và các lớp sáp bao bọc phomai, được gọi là “các nguyên liệu tiếp xúc với thức ăn”, được coi là phi nguyên liệu đóng gói, trong khi đó các lớp phim bao bọc xung quanh một hộp CD, giấy hoặc các túi chứa plastic, hoặc các nhãn hàng hóa được dán trực tiếp hoặc đính kèm sản phẩm được coi là bao bì đóng gói. 

 

Các qui định đưa ra một số yêu cầu cần thiết liên quan đến tất cả các bao bì được tiêu thụ trên thị trường EU cũng như yêu cầu ghi nhãn và chứng nhận (chất liệu ghi nhãn). 

 

Trung tâm Đo lường Quốc gia Latvia là cơ quan có thẩm quyền liên quan đến kích cỡ bao bì.

 

Latvijas Nacionālais Metroloģijas Centrs (Latvian National Metrology Centre)
Kr. Valdemāra iela 157, 1013 Riga
(+371) 6737 8165
info@lnmc.lv

 

Bộ Nông nghiệp và Cơ quan Dịch vụ Thực phẩm và Thú y Latvia là cơ quan có thẩm quyền liên quan đến chất liệu bao bì tiếp xúc với thực phẩm. 

 

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia)
Republikas laukums 2, 1981 Riga
(+371) 6702 70 10 / 67027418
pasts@zm.gov.lv

 

Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service)
Peldu iela 30, 1050 Riga
(+371) 6709 52 30
pvd@pvd.gov.lv

Chỉ thị 94/62/EC về đóng gói và chất thải bao bì

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển