(15/05/2013)

Qui định và tiêu chuẩn mới về nhập khẩu hàng thực phẩm nông nghiệp của Pakistan 2013

Các qui định và thủ tục mới về nhập khẩu hàng thực phẩm và nông ngiệp vào Pakistan đã có một số sửa đổi so với bản cũ năm 2011 như sau:

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á