(30/06/2011)

Quan hệ thương mại Bỉ - Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011

Trong số 16 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Bỉ trong quý I/2011, có 5 mặt hàng mức độ tăng trưởng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2010, đó là: mặt hàng giầy dép đạt kim ngạch 68,8 triệu euro (chiếm 36% tổng kim ngạch hàng xuất khẩu VN sang Bỉ) giảm 19,4%, đồ nội thất đạt 13,1 triệu euro, giảm 12%, đồ gốm sứ đạt 2 triệu euro, giảm 14,7%, hàng may mặc (chương 62) đạt 13, 4 triệu euro, giảm 11,8%, hàng dệt (chương 61), đạt 4,2 triệu euro, giảm 8,6%.

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg