(24/08/2020)

Phương thức XTTM quả nhãn và sản phẩm nhãn tại thị trường Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin cung cấp tới các Hiệp hội và doanh nghiệp tài liệu phân tích về sản phẩm nhãn của Việt Nam tại Hàn Quốc và cách tiếp cận.
Phương thức XTTM quả nhãn và sản phẩm nhãn tại thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc