(23/10/2013)

Phương thức cơ bản khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Pakistan

Từ 2007, Pakistan đã thay đổi thủ tục nhập khẩu truyền thống (phi điện tử) vào Pakistan tại các cảng Karachi, cảng Qasim và sân bay Karachi sang thủ tục hải quan trực tuyến. 

Trước đây, hệ thống làm thủ tục hải quan truyền thống của Pakistan thường rườm rà, mất thời gian và chi phí cao, với các bước như sau:

1. Nhận bộ chứng từ từ khách hàng

2. Khách hàng điền thông tin về hàng hóa tại thời điểm hàng đến cảng hoặc nếu trường hợp cần gấp, thông tin về hàng hóa sẽ được điền vào tờ khai hải quan trước khi hàng đến cảng theo Điều 79 của luật Hải quan Pakistan

3. Hoàn thành tờ khai hải quan theo thủ tục kiểm tra thông thường hoặc thủ tục thông quan tự động. Cả hai thủ tục này đều được áp dụng như nhau.

4. Yêu cầu kiểm tra Hối phiếu ngân hàng ngay khi có bản kê khai nhập khẩu đối với hàng hóa

5. Thu Hối phiếu ngân hàng và Bộ chứng từ giao hàng gốc từ khách hàng

6.Khi nhận đủ những chứng từ trên, khách hàng sẽ phải trả thuế nhập khẩu và thu lại lệnh giao hàng từ đại lý giao nhận có liên quan

7. Hàng hóa sẽ được giải phóng một vài ngày sau đó đối với hàng nguyên công.

Tuy nhiên, Pakistan đã thay đổi hệ thống làm thủ tục hải quan từ truyền thống sang làm trực tuyến (PACCS), với các bước cụ thể:

1. Nhận Bộ chứng từ từ khách hàng

2. Điền trực tuyến bản kê khai hàng hóa dựa trên bộ chứng từ không cần khai báo hoặc bộ chứng từ bắt buộc khai báo, ngay cả khi tàu đã đến cảng rồi hoặc tàu sẽ đến trong thời gian ngắn tới.

Tờ khai Nhập khẩu (IGM)

Hãng tàu sẽ phải nộp bản báo cáo chi tiết về tất cả các loại hàng hóa trên tàu trong vòng 24 giờ sau khi hàng tới cảng

3. Yêu cầu kiểm tra Hối phiếu ngân hàng ngay sau khi gửi bản kê khai hàng hóa trực tuyến

4. Thu Hối phiếu và Bộ chứng từ gốc từ khách hàng

5. Khi nhận đủ những chứng từ trên, khách hàng sẽ phải nộp thuế nhập khẩu và thu lệnh giao hàng từ đại lý giao nhận có liên quan

6. Đợi đến khi các thông tin khai báo trực tuyến được chuyển đến Bộ phận hành chính Hải quan Pakistan

7. Việc giao hàng có thể tiến hành ngay trong cùng ngày

Việc xây dựng “Cải cách hành chính hải quan”(CARE) nhằm mục đích cải thiện việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu từ/vào Pakistan, cụ thể:

+ Đơn giản hóa thủ tục hải quan

+ Xây dựng hệ thống IT hội nhập để thay thế các thủ tục hải quan truyền thống (phi điện tử)

+ Thay đổi cơ chế kiểm tra hải quan với các tiêu chuẩn được sàng lọc kỹ lưỡng

+ Loại bỏ các thủ tục rườm rà

+ Giảm chi phí thương mại

+ Hoạt động hải quan một cửa

+ Thủ tục thông quan không ảnh hưởng lẫn nhau

PACCS là một phần quan trọng của CARE và những thuận lợi của PACCS đem lại chính là:

+ Giảm thời gian thông quan hàng hóa từ đơn vị ngày sang đơn vị giờ và bản kê khai có thể khai báo trước giúp cho giảm chi phí lưu kho

+ Môi trường thông quan lành mạnh, tránh rườm rà đối với hoạt động thương mại do các thủ tuc được đơn giản hóa và tự động. Hệ thống hoạt động dựa trên những qui trình tự động thông quan và tự động đánh giá

+ Giảm chi phí thương mại do giảm chi phí phát sinh khác

+ Tổ chức hoạt động tại cảng tốt hơn do nắm rõ hiện trạng của hàng hóa và tránh tắc nghẽn tại cảng (do thời gian giải phóng hàng trên tàu nhanh hơn)

+ Bản kê khai trực tuyến sẽ được chuyển ngay tới Phòng hành chính hải quan thông qua internet

+ PACCS là qui trình làm thủ tục hải quan không cần giấy tờ, mọi thủ tục đều làm trực tuyến, điện tử

+ PACCS được dựa trên việc tự đánh giá, việc dỡ hàng, giao hàng hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp của hải quan.

Địa chỉ hữu ích

1.     Tổng cục Hải quan Pakistan : pkcustoms.org/index.htm

2.     Hệ thống làm thủ tục trực tuyến: fbr.gov.pk

 

Nguyễn Minh Phương


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á