(23/06/2009)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Thụy Sĩ

Phòng Thương mại và Công nghiệp Thụy Sĩ là tổ chức chính của Phòng thương mại và công nghiệp 18 bang.

Thụy Sĩ có 26 bang, song không phải bang nào cũng có Phòng Thương mại và Công nghiệp riêng.

Hiên có 18 Phòng TM và CN đại diện cho 26 tiểu bang. Gồm Phòng TM và CN Bern, Geneve, Zurich, Valais, Vaud, Fribourg, Neuchatel, Jura, Solothun, Basel, Aargau, Trung tâm Thụy-sĩ, Thurgau, Glarus, Graubunden, Ticino, St.Gallen, Wintethur. Phòng Thương mại và Công nghiệp Thụy Sĩ (CCIS) là tổ chức chính bao gồm 18 Phòng Thương mại và Công nghiệp các tiểu bang.

Để có thể liên hệ với các Phòng Thương mại và Công nghiệp các bang xin vào trang www.cci.ch, rồi cần tìm Phòng Thương mại và Công nghiệp bang nào thì nhấn chuột vào bang đó.


Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Sĩ