(25/04/2017)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia

Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, tên tiếng Anh là Indonesian Chamber of Commerce and Industry và viết tắt trong tiếng Bahasa là KADIN.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia

KADIN có chức năng hỗ trợ và kết nối các doanh nghiệp Indonesia và các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có Việt Nam về các chính sách, luật pháp và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Indonesia và quốc tế. Các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam có thể liên hệ tới KADIN theo các thông tin như sau:

KADIN Business Support Desk 
Indonesian Chamber of 
Commerce and Industry
Menara KADIN Indonesia, 24th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950 
INDONESIA

Tel: +62-21-5274503
Fax: +62-21-5274505
Email: info@bsd-kadin.org

Website: http://www.kadin-indonesia.or.id/

Office hours : 9am - 5pm (GMT +7)

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia