(14/03/2018)

Pháp – quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới về nhập khẩu gạo trên thế giới

Mặt hàng gạo tuy là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, nhưng so với nhu cầu của Pháp cũng như tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam thì kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Pháp vẫn còn khiêm tốn, thị phần gạo của nước ta tại Pháp còn thấp. Pháp có khoảng trên 30 triệu người sử dụng gạo hàng ngày và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam mở rộng xuất khẩu tại thị trường này.
Pháp – quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới về nhập khẩu gạo trên thế giới

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 

 

Mỗi năm, kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ thế giới khoảng 400-500 triệu USD/năm. Riêng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ thế giới đạt 474,02 triệu USD, tăng 6,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Italy, Ấn Độ, Tây Ban Nha là 3 nhà xuất khẩu chính, với thị phần chiếm 52% tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ thế giới.

 

14031

 

Từ năm 2013 đến nay, kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ Việt Nam không ổn định, cao nhất là năm 2015 với 7,16 triệu USD. Riêng năm 2017, kim ngạch này đạt 5,15 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân là do kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ các thị trường chính tăng trưởng về kim ngạch, cụ thể  Italy tăng 5,73% ứng với 114,50 triệu USD; Ấn Độ tăng 74,24% ứng với 72,10 triệu USD, Tây Ban Nha tăng 13,01% ứng với 59,86 triệu USD.

 

Kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ thế giới và từ Việt Nam

Đơn vị tính: triệu USD

 

năm 2013

năm 2014

năm 2015

năm 2016

năm 2017

Kim ngạch nhập khẩu gạo từ thế giới

508,56

526,67

463,62

447,11

474,02

Kim ngạch nhập khẩu gạo từ Việt Nam

2,67

5,46

7,16

5,91

5,15

 

Đối với thị trường này, hai mặt hàng mã HS 100630 và mã HS 100620 là hai mặt hàng gạo chính xuất khẩu sang thị trường này. Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ ( mã HS 100630) là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất, năm 2017 đạt 4,61 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, mặt hàng gạo lứt (mã HS 100620) đạt kim ngạch 542 triệu USD, giảm 68,72%.

Nguồn số liệu: ITC

Tổng hợp