(16/04/2019)

Nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen tại diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ 18

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, tại Cung hòa bình, Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen đã tham dự và chủ trì phát biểu tại diễn đàn giữa Chính phủ và các thành phần kinh tế tư nhân lần thứ 18. Tại diễn đàn này, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra nhiều gói giải pháp cải cách để giảm chi phí sản phẩm, nhằm tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Hun Sen tại diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ 18

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.