(08/10/2012)

Niên vụ 2012-13 Pakistan không đạt đuợc sản luợng bông theo kế hoạch

Pakistan sẽ không đạt đuợc sản luợng bông như đã đề ra là 15 triệu kiện trong niên vụ 2012-2013 và uớc đạt ở mức 13,5 triệu kiện do sụt giảm về diện tích gieo trồng và ảnh huởng của lũ lụt tại các tỉnh Sindh và Punjab.

 

Năm 2012-2013, tổng diện tích gieo trông bông của cả nuớc là 7 triệu héc-ta, thấp hơn so với mục tiêu ban đầu là 8 triệu héc-ta. Chỉ tính riêng tại tỉnh Punjab, diện tích gieo trồng đã giảm từ 6,3 triệu héc-ta xuống còn 5,5 triệu hécta. Tại tỉnh Sindh, diện tích trồng bông giảm từ 1,5 triệu héc-ta xuống còn 1,3 triệu héc-ta.

Về sản luợng, uớc tính tại tỉnh Punjab, sản luợng cũng giảm còn 9,5 triệu kiện so với mức tính ban đầu là 10,5 triệu kiện. Tại tỉnh Sindh, sản luợng uớc đạt 4 triệu kiện, thấp hơn 1 triệu kiện so với kế hoạch.

Niên vụ 2011-2012, sản luợng bông của Pakistan đạt 14,34 triệu kiện, trong đó Punjab đạt 11 triệu kiện và 3,34 triệu kiện ở tỉnh Sindh. Luợng tiêu dùng bông trong nuớc là 14,5 triệu kiện.

Dự báo niên vụ 2012-13, sản luợng bông tại Pakistan sẽ không đạt đuợc mục tiêu đề ra là 15 triệu kiện. Tuy nhiên, lưọng bông này cộng với luợng bông tồn kho là 1,3 triệu kiện sẽ vẫn đáp ứng đuợc nhu cầu tiêu dùng trong nuớc trong năm nay.

Nguyễn Minh Phương


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á