(09/04/2009)

Nhượng quyền thương mại - Một số lưu ý cho các nhà nhận quyền

Nhượng quyền thương mại là hình thức đã phát triển từ lâu trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam hình thức này còn khá mới, các doanh nghiệp cần lưu ý gì khi nhận quyền. Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu "Nhượng quyền thương mại - Một số lưu ý cho các nhà nhận quyền" để các doanh nghiệp và bạn đọc tham khảo.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Cổng thông tin về WTO và tiếp cận thị trường