(10/01/2019)

Những thành tựu kinh tế Campuchia đạt được sau 40 giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, Đảng Nhân dân Campuchia vừa kỷ niệm 40 năm ngày Campuchia giải phóng thoát khỏi chế độ diệt chủng của Khmer đỏ. Trải qua 40 năm tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước, Campuchia đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn và đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh.v.v...
Những thành tựu kinh tế Campuchia đạt được sau 40 giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia