(20/06/2008)

Những điều cần biết về thị trường Singapore

Singapore chiếm một vị trí quan trọng trong kinh tế, thương mại quốc tế đặc biệt là trong khu vực và Singapore luôn là bạn hàng lớn của Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu "Những điều cần biết về thị trường Singapore" cung cấp những thông tin cần thiết về thị trường này để doanh nghiệp tham khảo.

Chi tiết xem file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
NXB lao động