(17/01/2014)

Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam – các nước Nam Á năm 2013

Về kinh tế, các nước khu vực Nam Á đang dần thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng và có mức tăng trưởng khá cao. Sau khủng hoảng, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng tại các thị trường khu vực tăng mạnh trở lại, là một trong những động lực thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các nước.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Trần Quang Tùng


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á