(08/05/2008)

Nhật - Thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng

Nhật Bản được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Nếu cố gắng, nước ta có thể đạt mục tiêu xuất khẩu tăng trên 17%, và có thể đạt 19 – 20%, vượt mục tiêu mà Bộ Công Thương đề ra.


Báo Công Thương