(12/01/2018)

Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ vẫn tăng dù dự thảo luật tăng cường giám sát được đưa ra

Theo Cơ quan dịch vụ thủy sản quốc gia của Hoa Kỳ (National Marine Fisheries Service.), nhập khẩu tôm cuối năm 2017 tiếp tục tăng.
Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ vẫn tăng dù dự thảo luật tăng cường giám sát được đưa ra

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Hoa Kỳ đã nhập khẩu khoảng 65,267 tấn tôm trong tháng 11, tăng so với mức 61,684 tấn cùng kỳ năm 2016. Tính chung cho 11 tháng đầu năm, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tăng 10% đạt trên 604,000 tấn.

Giá trị nhập khẩu tôm cũng tăng 10%, từ mức 550.7 triệu USD trong tháng 11/2016 lên mức 605.3 triệu USD trong tháng 11/2017. Tính chung năm 2017, kim ngạch đạt 5.94 tỷ USD tăng gần 15% so với năm trước.

Dữ liệu NMFS được công bố cùng thời điểm một số quan chức liên bang đang muốn đẩy mạnh việc đưa tôm vào Chương trình Giám sát nhập khẩu thủy sản (SIMP) bắt đầu từ ngày 1 tháng 1. Chương trình này được thiết kế để nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, SIMP yêu cầu các nhà nhập khẩu thủy hải sản phải theo dõi các sản phẩm nhập khẩu từ thời điểm thu hoạch đến khi hàng đến.

Chính sách này có thể sẽ khiến giá tăng và nguồn cung khan hiếm trong ngắn hạn.

NHẬP KHẨU TÔM CỦA HOA KỲ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Đơn vị: tấn

NƯỚC XUẤT KHẨU

THÁNG 11/2016

THÁNG 11/2017

11 THÁNG 2016

11 THÁNG 2017

ARGENTINA

840

1,210

6,872

11,201

AUSTRALIA

0

5

19

70

BANGLADESH

622

140

3,586

1,189

BELIZE

61

30

147

102

BRAZIL

0

0

8

0

BRUNEI

0

0

26

1

BURMA

4

33

157

295

CANADA

161

104

3,838

1,707

CHILE

0

8

111

73

CHINA

3,568

3,838

30,889

41,999

HONG KONG

0

3

54

63

COLOMBIA

12

0

44

84

COSTA RICA

3

3

67

73

CYPRUS

0

0

19

0

ĐAN MẠCH

1

3

82

42

ECUADOR

5,716

5,687

68,163

66,619

EL SALVADOR

0

0

23

25

GHANA

0

2

0

9

GREENLAND

0

0

2

21

GUATEMALA

225

291

2,508

2,678

GUYANA

161

526

7,627

8,561

HAITI

0

0

0

0

HONDURAS

283

1,029

2,993

4,680

ICELAND

0

0

0

35

INDIA

16,940

20,173

139,641

194,983

INDONESIA

9,650

11,041

107,896

107,217

ITALY

0

0

0

16

BỜ BIỂN NGÀ

0

0

0

0

JAMAICA

0

0

0

0

NHẬT

0

0

1

2

MADAGASCAR

0

0

28

0

MALAYSIA

17

45

232

253

MEXICO

4,226

6,425

23,137

24,579

MOROCCO

0

0

1

0

HÀ LAN

0

0

0

13

NEW CALEDONIA

0

0

24

18

NEW ZEALAND

0

0

16

0

NICARAGUA

290

168

2,114

1,449

NIGERIA

22

16

99

129

NA UY

16

12

16

19

OMAN

0

0

0

3

PAKISTAN

10

14

226

218

PANAMA

319

236

2,652

2,398

PERU

613

732

8,784

9,135

PHILIPPINES

211

397

1,887

2,223

PORTUGAL

4

1

26

14

RUSSIAN FEDERATION

0

0

1

0

SAUDI ARABIA

17

0

960

0

SENEGAL

0

0

28

11

SINGAPORE

0

0

1

1

HÀN QUỐC

9

2

101

85

TÂY BAN NHA

0

3

69

81

SRI LANKA

24

9

145

165

SURINAME

19

38

428

360

THỤY ĐIỂN

0

0

0

6

ĐÀI LOAN

20

9

116

166

THÁI LAN

8,991

7,653

72,330

67,896

UAE

44

46

218

307

ANH

0

0

0

0

VENEZUELA

337

179

2,638

1,907

VIỆT NAM

8,248

5,156

58,469

51,157

TỔNG

61,684

65,267

549,519

604,338

Tổng hợp