(12/06/2018)

Nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc sẽ không tăng trong năm nay

Trong những năm gần đây, nhập khẩu hồ tiêu vào Hàn Quốc tăng qua các năm, từ mức 4.300 tấn năm 2013 lên mức 6.200 tấn năm 2017.
Nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc sẽ không tăng trong năm nay

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trong đó, Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 8% tiêu xay. Khoảng 80% lượng tiêu nhập khẩu vào Hàn Quốc đến từ Việt Nam, phần còn lại đến từ các nước Malaysia, Ấn Độ và Indonesia.

 

Mặc dù mùa tiêu thu hoạch ở Việt Nam được báo cáo là duy trì mức cao, nhưng do dự trữ lớn, nên nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc năm 2018 được dự báo không lớn hơn mức nhập khẩu năm 2017, thậm chí thấp hơn.

 

Số liệu nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2018 cho thấy, lượng tiêu nhập khẩu đạt 1.920 tấn trong 4 tháng đầu năm 2018, thấp hơn so với mức 2.470 tấn cùng kỳ năm trước.

 

NHẬP KHẨU HỒ TIÊU CỦA HÀN QUỐC CÁC NĂM QUA

Đơn vị: tấn

Tháng 2016 2017 2018
Tháng 1 212 426 539
Tháng 2 326 360 298
Tháng 3 616 648 372
Tháng 4 631 1035 712
Tháng 5 682 1047  
Tháng 6 394 689  
Tháng 7 758 395  
Tháng 8 345 323  
Tháng 9 291 242  
Tháng 10 501 394  
Tháng 11 401 365  
Tháng 12 313 228  
4 tháng đầu năm 1785 2469 1921
Cả năm 5470 6152  

NK tieu cua HQ

Tổng hợp