(11/10/2018)

Nguồn cung hạt tiêu năm 2019 có thể sẽ giảm

Theo Hiệp hội tiêu thế giới, sản lượng, lượng tiêu nhập khẩu, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước của các nước sản xuất chính sẽ tăng khoảng 2% trong năm 2018.
Nguồn cung hạt tiêu năm 2019 có thể sẽ giảm

 (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tuy nhiên giá tiêu thấp trong vài năm gần đây đã không thể khuyến khích nông dân giữ vườn, họ có xu hướng chuyển sang trồng loại cây khác thay thế, nên trong năm 2019, nguồn cung hạt tiêu có thể sẽ giảm.

THÔNG TIN SẢN LƯỢNG, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU VÀ TIÊU DÙNG TẠI CÁC NƯỚC SẢN XUẤT

Đơn vị: 1000 tấn,

Nước

2017

 

 

 

2018 (Dự báo)

 

 

 

Sản lượng

Nhập khẩu

Tiêu dùng

Xuất khẩu

Sản lượng

Nhập khẩu

Tiêu dùng

Xuất khẩu

Việt Nam

200

30

7,25

2215,2

205

30

8

220

Indonesia

70

0,76

29

42,7

70

0,85

29,5

40

Ấn Độ

57

19,775

55

14,335

64

11,7

58

14

Malaysia

23,5

2,858

10,55

11,64

23,8

2,4

10,85

12,5

Srilanka

29,546

1,398

9,503

13,309

18,6

1,1

11

11,2

Brazil

65

0,365

6,2

59,5

72

0,3

6,75

65

Trung Quốc

34,5

33

67

1,3

35

41

75

1

Campuchia

20

-

1

16,5

20

-

1

18

Ecuador

4,8

0,2

1

4

6

0,1

1

4,75

Thái Lan

5

3,5

8,5

0,3

5

3,7

8,5

0,2

Madagascar

4

-

2

2

4

-

2

2

Tổng

513,346

91,856

197

380,784

523,4

91,15

211,605

388,65

Tiêu đen

404,946

81,448

141,33

322,499

411,723

80

155,26

330,45

Tiêu trắng

108,4

10,408

55,673

58,285

111,677

11,15

56,345

58,2

 

GIÁ TIÊU TẠI CÁC NƯỚC SẢN XUẤT CHÍNH

Đơn vị: USD/tấn

gia tieu

 

GIÁ TIÊU XUẤT KHẨU

Đơn vị: FOB, USD/tấn

 gia tieu xk 5.10

Tổng hợp