(23/05/2011)

Ngành dược phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

Sản xuất dược phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phát triển từ năm 1928 và được phát triển mạnh mẽ từ năm 1952. Đây được coi là thời điểm bắt đầu bùng nổ của ngành công nghiệp dược phẩm.

Xin xem chi tiết trong file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ