(16/06/2017)

New Zealand quy định bao bì thuốc lá

Tuần trước, các quy định chuẩn hóa bao gói các sản phẩm thuốc lá đã được Nội các New Zealand thông qua và quy định cụ thể có thể truy cập trực tuyến tại.

Quy đinh có hiệu lực từ 14/03/2018, quy định rằng tất cả các sản phẩm xì gà và thuốc lá phải đóng gói trong bao bì màu nâu hoặc xanh lá cây, với lời cảnh báo về sức khoẻ và tên thương hiệu được in bằng một phông chữ chuẩn. Cho phép thời hạn là 12 tuần để phân phối và bán hàng cũ còn lại kể từ ngày 14/ 3/2018, nhưng từ 6/6/2018 trở đi chỉ có thuốc lá bán tại bao bì tiêu chuẩn được lưu hành trên thị trường New Zealand.
Chính phủ đã đưa ra các quy định này như là một phần trong mục tiêu mong muốn là giảm bớt sự hấp dẫn của các sản phẩm thuốc lá và hành vi hút thuốc, đặc biệt đối với trẻ em và thanh thiếu niên và thực hiện chương trình New Zealand Smokefree (New Zealand không hút thuốc) vào năm 2025.

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand