(11/01/2019)

Năm 2018 Campuchia xuất khẩu gạo giảm 1,5 % so với năm 2017

Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia đã gieo trồng lúa vụ mùa mưa năm 2018 được 2.728.079 ha, đạt 104,52 % so với kế hoạch (k.h là 2.513.895 ha) diện tích gieo trồng được sử dụng cày bừa bằng phương tiện cơ giới hóa đạt 96,42 % và bằng trâu, bò đạt 3,58 %.
Năm 2018 Campuchia xuất khẩu gạo giảm 1,5 % so với năm 2017

Về xuất khẩu gạo tháng 12 năm 2018 Campuchia xuất khẩu được 128.985 tấn, tăng 75,6 % về số tương đối và tăng 55.543 tấn vế số tuyệt đối so với tháng 12 năm 2017. Tính chung cả 12 tháng năm 2018 Campuchia xuất khẩu được 626.225 tấn, giảm  1,5 % và giảm 9.454 tấn  so với 12 tháng năm 2017.

(Năm 2018: tháng 1/2018 XK được  62.623 tấn; tháng 2 được 47.809 tấn; tháng 3 được 50.683 tấn, tháng 4 được 36.239 tấn, tháng 5 được 42.865 tấn, tháng 6 được 31.318 ; tháng 7  được 25.543 tấn; tháng 8 XK được 44.558 tấn; tháng 9 XK được 47.626 tấn, tháng 10 XK được 45.543 tấn, tháng 11 được 62.433 tấn, tháng 12 XK được 128.985 tấn ).

Năm 2018 Campuchia có 87 Công ty đã tham gia xuất khẩu sang 61 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, cụ thể xuất khẩu gạo sang 10 thị trường lớn nhất là Trung Quốc được 170.154 tấn; Pháp được 86.050 tấn; Malaysia được 40.861 tấn; Gabon được 33.060 tấn; Hà Lan được 26.714 tấn;  Việt Nam 26.712 tấn; Thái Lan 23.806; Balan được 23.142 tấn; Bỉ 19.177 tấn, Anh được 18.178 tấn; Italy 17.873 tấn; Hồng Kong được 14.748 tấn; Đức 14.279 tấn; CH. Séc được 13.856 tấn; Tây Ban Nha 13.333 tấn; Bruney được 10.017 tấn

Trong quý 4/2018 điều đáng quan tâm là có 2 nước của khu vực ASEAN nhập khẩu gạo từ Campuchia đó là Việt Nam và Thái Lan, trong khi quý 1,2,3/2018 các nước này nhập khẩu gạo từ Campuchia với số lượng rất ít, thậm chí là không có và là 2 nước nhập khẩu gạo đứng thứ 6 và 7 của Campuchia trong năm 2018..

Một trong những lý do tháng 12/2018 Campuchia xuất khẩu gạo tăng đột biến là Campuchia bước vào vụ thu hoạch, nguồn cung thóc, gạo dồi dào, vì thế khối lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong tháng 12 năm 2018 sẽ cao hơn các tháng đầu năm 2018.

Tình hình xuất khẩu gạo của Campuchia được Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản công bố, năm 2013 xuất khẩu được 378.856 tấn gạo; năm 2014 là 387.061 tấn;  năm 2015 là 538.396 tấn; năm 2016 xuất khẩu là  542.144 tấn và năm 2017 xuất khẩu là 635.679 tấn gạo./.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia